'İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kursu'

 
Şehir
İstanbul
Etkinlik Tarihi
10-10-2011
Düzenleyen
BAHARİYE MESLEK EĞİTİM KURSLARI
Etkinlik Süresi
1 AY
Yazar
Sefer Karakoyunlu
Ücret Durumu
Ücretli
Adres
www.ehliyet.com.tr

MESLEK EĞİTİM KURSLARI

Değerli Müşterimiz,

 

Kurumumuz Özel Kadıköy Bahariye Meslek Eğitim Kurumları 1994 yılında Sürücü Kursu olarak kurulmuş olup, yıllar içinde büyüyüp gelişerek bugün aşağıda belirtilen bir çok konuda, Uzman kadroları ile eğitim vermektedir.

 

Tüm bu Kurslarımızla ilgili ayrıntılara, aşağıda belirttiğimiz Web sayfalarımızdan ve iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

 

1. Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığından 13.05.2011 Tarihinde aldığı onayla İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimleri vermeye başlamıştır.

 

Bilindiği üzere, 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Yasasının Genel Hükümlerin belirtildiği Birinci Bölümde şöyle denilmektedir.

 

“Amaç ve kapsam

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.”

 

Yani işçi sayısına bakılmaksızın tüm işyerleri 4857 Sayılı İş Yasası kapsamındadır. İşçi Sayısı yalnızca İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Hekimi çalıştırma ile ilgili olarak söz konusudur. 50 kişiyi geçen işyerleri İş Yeri Hekimi, 50 kişiyi geçen ve Sanayiden sayılan işyerleri ise İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmak zorundadır. Ve yine anılan İş Yasasının İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 77. Maddesi ise şöyledir.

 

“İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

MADDE 77. - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.”

 

Denilmektedir. Bunun yanı sıra Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile işverenlerce, işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esasları düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca‘’ Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler’’ denilmekte olup yine aynı yönetmeliğin

6. maddesinde de ‘’ Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır’’ denilmiştir.

 

Özetle 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca, çalışan sayısına bakılmaksızın tüm İşyerleri İş Yasasına tabidir. 77.Madde uyarınca da yine İş Yasasına tabi tüm işyerleri işçilere, çıraklara ve stajyerlere “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” vermek zorundadır.

Başta İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Genel Eğitimi olmak üzere İş Güvenliği Kapsamındaki tüm eğitimler Kurumumuz tarafından verilmektedir. Diğer eğitimler İşyerinizin üretim konusuna bağlı olacak ayrıca saptanır. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Genel Eğitimi ne ilişkin konuların dökümü ise aşağıda belirtilmiştir.

2. Kurumumuz ayrıca yine Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olarak yıllardır İş Makinesi Operatörlüğü Kursu vermektedir.

 

İş Kanununa göre İş Makinesi kullanan kişilerin İş Makinesi Operatör belgesi alması zorunludur.

 

 

Değerli firmanıza, hem Yasal Yükümlülüklerinizi yerine getirilebilmeniz ve hem de çalışanlarınızla birlikte Sağlıklı ve Güvenlikli bir ortamda üretiminizin gerçekleştirebilmeniz için Uzman kadromuzla katkıda bulunmaktan onur duyacağız.

İşlerinizde kolaylıklar, Sağlık ve Güvenlik içerisinde başarılar dileriz.

 

 

Saygılarımızla

Ünal TUNCEL

İş Güvenliği Uzmanı

(Makine Mühendisi)

Özel Kadıköy Bahariye Eğitim Kurumları

 

 

İş Güvenliği ve Uzmanlığı Eğitimi ve İş Makinesi Operatörlüğü Kursu konusunda ayrıntılı bilgi için

Makine Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı

Ünal TUNCEL ile
İrtibata geçebilirsiniz.

Cep : 0535 690 15 15
E-Posta : utuncel@hotmail.comİş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Genel Eğitimi İçeriği

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

1. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR

1.1. İş Güvenliğinin Tanımı

1.2. İş Güvenliğinin Önemi

1.3. İş Güvenliğinin Amacı

1.4. İşçi Sağlığı

1.5. Tüm Takım Tezgâhları ile İlgili Ortak Güvenlik Önlemleri

1.5.1. Genel Güvenlik

1.5.2 Kişi Güvenliği

1.5.3. Tezgâh ve Cihaz Güvenliği

1.6. Koruyucu Araçlar

1.6.1. Solunum Sisteminin Korunması

1.6.2. Vücudun Korunması

1.7. Makinelere Takılan Koruyucu Aparatlar

1.8. Binalarda Güvenliği Tehdit Edici Unsurlar

1.8.1. Sıhhi Tesisatlar

1.9. Elektrik Tesisatları

1.9.1. Elektrik Enerjisi

1.9.2. Evlerde Kullanılan Elektrik Enerjisi ve Elektrikli Aletler

1.9.3. Sigortalar

1.9.4. Topraklama ve Önemi

1.9.5. Aydınlatma

1.10. Isıtma ve Havalandırma Tesisatları

1.10.1. Isıma Araçları

1.10.2. Yakıt ve Yakacaklar

1.10.3. Havalandırma Tesisatları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2

2. MESLEK HASTALIKLARI

2.1. Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3

3. KAZA VE YARALANMA

3.1. İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler

3.2. Yaralanma Şiddetinin Belirlenmesi

3.3. Kazaların İş Gücüne ve Ekonomiye Etkileri

3.4. Çeşitli Meslek Alanlarındaki Tipik İş Kazaları

3.5. Kaza Raporları

4.YANGIN

4.1. Yanma Olayı

4.2. Yangın Çeşitleri

4.3. Yangının Nedenleri

4.3.1. Korunma Önlemlerinin Alınmaması

4.3.2. Bilgisizlik

4.3.3. İhmal

4.3.4. Kazalar

4.3.5. Sabotaj

4.3.6. Sıçrama

4.3.7. Doğa Olayları

4.4. Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler

4.4.1.- Soğutarak Söndürme

4.4.2. Havayı kesme

4.5. Söndürücü Maddeler

4.6. Yangın Önlemleri

4.6.1. Yapısal Bakımdan Yangından Korunma

4.6.2. Organizasyon Bakımından Yangından Korunma

4.7. Ev ve İş Yerlerinde Alınacak Önlemler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ – 5

5. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

5.1. İş kazasının İşverene Bildirilmesi

5.2. İş Kazasının İşveren Tarafından S.S.K’ ya Bildirilmesi

5.3. İş Kazasında Yapılacak Hukuki İşlemler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .

ÖĞRENME FAALİYETİ - 6

6. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI.

6.1. Kanunlar ve Yönetmelikler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME

 

 


Henüz bu konuya yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Sadece üyelerimiz yorum yazabilir ve yorumları değerlendirebilirler
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir