Artık Zihinsel Engelli Bireylerinde Kitap Ve Materyalleri Var

02-04-2010

Ülkemizde özel eğitim çok yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple yaşanılan pekçok sıkıntılar bulunmaktadır. Özel eğitim mezunları sayısının yetersiz olması, alan dışından kişilerin özel eğitimde istihdam edilmesi ve özel eğitime yönelik yayınların, eğitim kitapları ile materyallerin azlığı en önemli sorunlardan birkaçıdır. 

Genel olarak özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin gereksinimlerini önceliğine alarak hazırlanan ders kitap ile eğitim materyallerinin bulunmadığını görmekteyiz. Oysaki ilköğretim, ana okulu gibi alanlarda pek çok kaynak kitap ve ders kitapları bulunmaktadır. Gerek uzmanların gerekse engelli bireylerin ve ailelerin ihityaçlarını karşılayacak kitaplar yok denecek kadar az sayıdadır. Bunun sebebi olarak özel eğitimin çok genç bir alan olmasını gösterebiliriz.

Eğitim kitapları özel eğitim alanına yeni başlayan arkadaşlar için önemli olmaktadır. Çünkü; 2 -3 haftalık eğitimlerle özel eğitim sertifikası ile çalışmaya başlayanlar zihinsel engelli bireylerle çalışma yapacakları konuları belirlemekte zorluk yaşamaktadırlar. Özel eğitime gerkesinimi olan bireylere yönelik hazırlanan kitaplar ile hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar hem de çocuklarla derslerini daha etkili ve verimli yapabilmeleri mümkündür.

Özel eğitimde kullanılan materyal çok önemli olmaktadır. Engelli bireylere sunulan uyaranlar görsel olarak dikkat çekici ve ilgi uyandırabilcek nitelikte olmalıdır. Sunumların işitsel, görsel pekçok uyaranı içermesi gerekir. Etkili öğretim için kullanılan kitap, materyal ve cdlerin özel gereksinimli çokların öğrenme özelliklerine göre hazırlanmalıdır. Bu özelliklere sahip eğitim materyallerini kendi imkanlarımız ile yapmak hem zor olmakta hem de çok fazla vakit harcanmaktadır. Ayrıca; öğretim materyalleri ile ödev kağıtları çocuklar için görsel olarak ilgi çekici olmamaktadır.

ARTIK ÖZEL EĞİTİME YÖNELİK YAYIN YAPAN BİR YAYINEVİ BULUNMAKTADIR. VANİLYA OKUL ÖNCESİ Yayınevindeki etkinlik kitapları ve eğitim materyalleri hazırlanırken engelli bireylerin öğrenme özelliklerine vle konuların öğretim sırasına uygundur. özel eğitim setleri engelli bireylerin çantalarında taşıyabilecekleri ders kitapları şekilde hazırlanmıştır. her gelişim alanına ve seviyeye göre oluşturulmuştur. Ayrıca; eğitim materyalleri özel eğitimde kullanılan yöntem ve teknikleri temel almıştır. Açık anlatım ile basamaklandırılmış yönteme göre hazırlanmıştır. Bu ürünler NİSAN ayından itibaren piyasada olacaklardır. Bu güzel haberi özel eğitimde alanında çalışan arkadaşlarla ve ailelerle paylaşmak istedim.

Saygılarımla ....

 

Özgü ERTUL

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni
Resim Yok